insafsızlıq

insafsızlıq
is. Rəhmsizlik, mürüvvətsizlik; zalımlıq, qəddarlıq. // Vicdansızlıq, ədalətsizlik, haqsızlıq; vicdansız, haqsız hərəkət. İnsafsızlıq etmək – ədalətsiz, vicdansız hərəkət etmək, haqsızlıq etmək. Veys haqqında insafsızlıq etdiyi başqa bir tərəfdən də Çimnaza ağır gəlirdi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • təəddi — ə. 1) həddi aşma; 2) zülm, insafsızlıq; 3) adət, qayda, qanun həddini aşma; 4) qrammatikada: felin təsirliyə keçməsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • allahsızlıq — is. 1. Allaha, dini etiqadlara inanmama. Allahsızlıq cəmiyyəti mənən ölümə məhkum edir. – Bəşər oğlu, heç üzünü tutma göylərə; Allahları üşütmədi allahsızlığın. . M. Araz. 2. məc. dan. İnsafsızlıq, zalımlıq. Allahsızlıq baş alıb gedirdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biinsaflıq — bax insafsızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bimürüvvətlik — is. Mürüvvətsizlik, insafsızlıq, rəhmsizlik, ədalətsizlik. Hər günüm hicrində, ey məh, bir qiyaməttək keçər; Bimürüvvətlikdir olsa bunlar ömrümdən hesab. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədbihesablıq — is. Tamamilə haqsızlıq, ədalətsizlik, insafsızlıq. <İsmayıl bəy:> Doğrudan, mahalda bədbihesablıq o qədər artıbdır ki, əhalinin naləsi asimanə bülənd olubdur və bu bədbihesablığa bais bizim bəylərdir. N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəzalandırmaq — f. Cəza vermək, cəzaya məhkum etmək, cəzaya layiq olanın cəzasını həyata keçirmək. <Firəngiz Şahinə:> Əgər günahının əzabını çəkmisənsə, səni ikinci dəfə cəzalandırmaq insafsızlıq olar. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilazarlıq — is. İnsafsızlıq, rəhmsizlik, şəfqətsizlik, mərhəmətsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haqsızlıq — is. 1. Haqq və ədalətə uyğun olmayan hal; ədalətsizlik, insafsızlıq. Nəbi kiçik yaşlarından haqsızlığı sevməzdi. «Qaçaq Nəbi». 2. Hüquqsuzluq, ədalətsizlik. Hər yerdə, hər mühitdə haqsızlığın, qolugüclülüyün . . əleyhinə çıxışlar olurdu. S. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • imansızlıq — is. 1. Dinsizlik, kafirlik. 2. məc. Mərhəmətsizlik, insafsızlıq, qəddarlıq, amansızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”